Tietosuojaseloste

Tämä Tietosuojaseloste (jäljempänä ”Seloste”) kertoo, kuinka Urantia-seura ry kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja jäsensuhteen hoitamisen, jäsenpalvelujen ja verkkosivujen yhteydessä.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on Suomen Urantia-seura ry (jäljempänä ”seura”, ”me” ”meitä” tai ”meidän”). Seura vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään tätä Selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Suomen Urantia-seura ry
Y-tunnus: 0808448-0
Osoite: PL 111, 04201 KERAVA.
www.urantia.fi
Sähköposti: urantia-seura@urantia.fi
Tietosuojavastaava: hallituksen puheenjohtaja

2. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN

Keräämme henkilötietojasi eri tavoin. Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka olet antanut meille, kun olet yhteydessä meihin tai asioit kanssamme, esimerkiksi

  • kun liityt jäseneksi, ilmoittaudut tilaisuuteen, osoitat kiinnostuksen toimintaan antamalla yhteystietosi, ilmoitat tapahtuman tai julkaistavan kirjoituksen;
  • syntyvät verkkosivulla vierailun yhteydessä

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan palveluitamme sinulle.

Saatamme kerätä ja käsitellä esimerkiksi seuraavia henkilötietoryhmiä:

  • perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot (sähköposti, osoite ja puhelinnumero);
  • jäsensuhteeseen liittyvät tiedot, kuten liittymispäivä, jäsennumero, jäsenmaksutiedot, laskutusosoite;
  • tapahtumiin ja palveluiden käyttöön liittyvät tiedot;
  • julkaisujen ja tilausten käsittelyyn liittyvät tiedot
  • verkkosivumme käytön yhteydessä kerätyt tiedot, esim. tunnistamiseen liittyvät tiedot, lokitiedot, evästeiden tai samankaltaisten teknologioiden avulla verkkosivulta kerätyt tiedot (laitetunnus ja -tyyppi, käyttöjärjestelmä ja sovellusasetukset) ja muut tapauskohtaisesti määritellyt tiedot antamasi suostumuksen perusteella.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen toimintamme harjoittamista ja jäsensuhteen hoitamista varten. Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

1. Jäsensuhteen hoitaminen ja jäsenpalvelujen toteuttaminen

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti jäsensuhteen hoitamista ja jäsenpalvelujen toteuttamista varten. Jäsensuhteeseen voi kuulu ilmoittautuminen vapaaehtoiseksi tai opintopiiritoimintaan liittyminen tai semmoisen perustaminen. Jäsenpalveluihin voivat kuulua esimerkiksi verkkokurssit ja tapahtumat. Henkilötietojen käsittely perustuu sinun ja meidän väliseen jäsensuhteeseen. Meillä on kuitenkin velvollisuus informoida sinua pakollisista jäsenyyteesi liittyvistä tiedoista sekä antaa yhteystietosi jäsenelle, joka pyrkii kutsumaan ylimääräisen yhdistyksen kokouksen koolle (sääntöjen kohta 9.3).

2. Viestintä

Olemme sinuun yhteydessä kertoaksemme sinulle palveluista, aktivoidaksemme seuran tointaan ja tiedottaaksemme tapahtumista. Käsittelemme sinun henkilötietojasi myös kyselyitä ja palautteen pyytämistä varten. Sinulla on oikeus kieltäytyä uutiskirjeiden ja muun yleisen viestinnän vastaanottamisesta.

3. Palvelun kehittäminen, tietoturva ja sisäinen raportointi

Käsittelemme henkilötietoja myös huolehtiaksemme jäsenpalveluiden ja verkkosivun tietoturvasta, jäsenpalvelun ja verkkosivun laadun parantamiseksi sekä jäsenpalveluiden kehittämiseksi. 

4. Lakien noudattaminen

Käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esim. koskien kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten lakiin perustuvat tietopyynnöt.

5. Muut tarkoitukset, joihin olet suostunut

Käsittelemme henkilötietojasi myös muihin tarkoituksiin, mikäli olet antanut suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn.

4. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET

Emme luovuta tietojasi ilman erillistä lupaasi. Näissä tapauksissa huolehdimme asianmukaisista suojatoimista rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön, kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016), mukaisesti.

5. EVÄSTEET JA SOME-PAINIKKEET

Sivuillemme on sosiaalisen median (some) painikkeita, joilla voit “tykätä/jakaa/suositella” verkkosivujamme. Käytettäessä tämä ominaisuus (“widget”) voi kerätä IP-osoitteesi, selaimesi käyttäjäagentin, tallentaa ja hakea evästeitä selaimeesi, upottaa lisäseurantaa ja seurata vuorovaikutustasi widgetin kanssa, mukaan lukien kyseisen some-tilisi ja widgetissä tekemäsi toiminnon (kuten “tykkäämisen/jakamisen/suosittelun”) yhdistäminen, jos olet kirjautuneena some-palveluun.

Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivullamme. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivun käytöstä ymmärtääksemme kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.

Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Säilytämme henkilötietoja jäsensuhteen ajan. Säilytämme henkilötietoja tarpeellisilta osin myös jäsensuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi. 

7. SINUN OIKEUTESI

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.

Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön hallituksen puheenjohtajalle.

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html.

8. TIETOTURVA

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Esimerkkinä mainittakoon, että henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä tehtäviensä hoitamiseksi.

Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

9. SELOSTEEN MUUTTAMINEN

Meillä on oikeus muuttaa tätä Selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme, josta löydät myös viimeisimmän version tästä Selosteesta.

10. OTA YHTEYTTÄ

Voit kysyä tästä Selosteesta tai tarkempia tietoja henkilötietojesi käsittelystä ottamalla yhteyttä joko hallituksen puheenjohtajaan tai kohdassa 1 ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.