Urantia-seura ja jäsenyys

Suomen Urantia-seura on toimintakeskeinen palvelujärjestö, jonka tarkoitus on edistää Urantia-kirjan opetusten leviämistä ja asiallista levittämistä. Seura toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä opintotilaisuuksia ja kokouksia, tuottamalla alaansa liittyviä julkaisuja sekä toimimalla Urantia-kirjan lukijoiden yhdyssiteenä. Seuran palveluista ovat tervetulleita nauttimaan myös kaikki ei-jäsenet.

Jäsenyys

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on tutustunut Urantia-kirjan sisältöön koko sen laajuudessa ja hyväksyy yhdistyksen säännöt sekä sen tekemät sopimukset, ja joka haluaa toimia yhdistyksen tavoitteiden toteuttamiseksi. Jäsenellä on oikeus toimia hallituksessa ja äänestys- sekä esitysoikeus yhdistyksen kokouksessa.

Kannatusjäseneksi voidaan valita 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka on kiinnostunut Urantia-kirjan opetuksista ja hyväksyy yhdistyksen säännöt. Kannatusjäsen voi osallistua toimintaan, mutta ei voi olla hallituksen jäsen. Yhdistyksen kokouksissa kannatusjäsenellä on osallistumis- ja puheoikeus, mutta ei äänestys- eikä esitysoikeutta.

Jäsenillä ei ole jäsenmaksun lisäksi muita velvollisuuksia ja eroamiseen riittää oma ilmoitus.

Jäsenmaksu

Normaali jäsenmaksu on 45 euroa vuodessa vuodelle 2024.

Alennettu jäsenmaksu on puolet (22,50 euroa vuodessa) varsinaisen jäsenen normaalista jäsenmaksusta. Tämä on tarkoitettu henkilölle, joka tuntee itsensä liian vähävaraiseksi kyetäkseen maksamaan normaalin jäsenmaksun. Jäsenmaksun valintaa ei tarvitse erikseen perustella ja alennetun jäsenmaksun voi maksaa suoraan ilman ilmoitusta yhdistykselle.

Varsinaisella jäsenellä on mahdollisuus saada vapautus jäsenmaksusta vuodeksi kerrallaan perustellusta syystä, kuten työttömyys, sairastuminen tai muu näihin rinnastuva taloudellisen tilan heikentyminen. Kirjallinen hakemus osoitetaan hallitukselle, joka myös päättää vapautuksen myöntämisestä.

Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 20 euroa vuodessa.

Jäsenmaksun eräpäivä on 31.8.2024. Kirjoita viestikenttään oma nimesi ja maksun tarkoitus tai jäsenmaksun viitenumero 9001, jos maksaja on jäsen. Seuran tilinumero on FI72 1427 3000 1021 26.

Voit myös kopioida tämän virtuaalisen viivakoodin pankkisovellukseen: 472142730001021260000450000000000000000000009001240831
Jos olet kannatusjäsen, muuta virtuaalisen viivakoodin syöttämä summa oikeaksi.

Seuran päätösvalta

Seuran ylin päätösvalta on jäsenkokouksella, johon kaikki jäsenet ovat kutsuttuja. Myös ei-jäsenille voidaan myöntää läsnäolo-oikeus, mutta heillä ei ole esitys- eikä äänioikeutta. Jäsenkokous on vähintään kerran vuodessa (nk. vuosikokous).

Seuran käytännön toimintoja johtaa hallitus, johon kuuluu kahdeksan jäsentä. Vuosikokous valitsee heidät 2-vuotiskaudeksi kerrallaan.

Järjestösuhteet

Suomen Urantia-seura perustettiin 11.2.1989. Suomen Urantia-seura on Urantia-säätiön kanssa solmitun lisenssisopimuksen nojalla oikeutettu käyttämään Urantia-nimeä ja Urantia-säätiön rekisteröimää, kolmesta samankeskisestä taivaansinisestä ympyränkehästa koostuvaa tavaramerkkiä. Samoin Suomen Urantia-seura on Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen (UAI:n) jäsen.

  • Urantia-säätiö (Urantia Foundation, https://www.urantia.org) on USA:ssa, Chicagossa kotipaikkaa pitävä yleishyödyllinen säätiö. Se mm. omistaa Urantia-kirjan tekijänoikeudet (huolehtii tekstin alkuperäisyydestä), tekee kirjan käännökset, hoitaa painatuksen ja jakelun. Säätiöllä ei ole jäsenistöä. Säätiö perustettiin 1950.
  • Urantia-säätiön Suomen toimisto (https://saatio.urantia.fi) hoitaa mm. kirjatilauksia Suomessa ja lähialueella.
  • Kansainvälinen Urantia-yhdistys (Urantia Association International, UAI) on Urantia-säätiön perustama kansainvälinen lukijajärjestö. Sen kotipaikka on USA:n Chicagossa.