Kysymyksiä ja vastauksia seurasta

Mikä on Urantia?

Urantia on meidän maapallomme nimi, jolla se tunnetaan maailmankaikkeudessa (Urantia-kirja: sivu 1, kappale 1).

Onko Urantia uskonto?

Ei ole. On kyllä ihmisiä, jotka mieluusti haluaisivat Urantiasta oman virallisen uskonnon, mutta Urantia-liike on siitä aina kieltäytynyt. Eikä kirjan tekstikään puolla uuden uskonnon luomista tältä pohjalta.

Paljonko Urantia-kirjan lukijoita on?

Arvio on vaikea, mutta todettakoon, että kirjaa on myyty maailmassa yli miljoona kappaletta ja suomenkielistäkin yli seitsemäntuhatta. Kielikäännöksiä on jo valmiina parisenkymmentä ja vielä tekeillä noin kymmenkunta muuta. Muutama kieli on saatavilla vain sähköisesti, ilman paperista kirjaa. Tähän suhteutettuna lukijoiden järjestäytymisaste on aika pieni. Ehkä senkin vuoksi, että esimerkiksi seuran järjestämät lukijapalvelut ovat kaikkien vapaasti saatavilla, eivätkä edellytä seuran jäsenyyttä.

Ketkä lukevat Urantia-kirjaa?

Urantia-kirjaa lukevat yhtä hyvin monet oppineet tiedemiehet kuin myös koulusivistystä vaille jääneet maallikotkin; samoin lukijoiksi on tullut ihmisiä kaikista maailman uskontokunnista ja roduista kuten myös Luojastaan vielä tietämättömiä tai sitä epäilleitä ateistejakin. Yhteisenä piirteenä heillä kaikilla on kuitenkin ollut varaukseton halu tietää yhä enemmän perimmäisten totuuksien alkulähteistä, johon Urantia-kirja tarjoaakin ihmiselle mitä ehtymättömimmän lähteen, kuvatessaan sitä ikuista, muuttumatonta, elävää ja alati paljastuvaa kosmista totuutta ja viisauden lähdettä, joka muovaa universumien universumia aikakaudesta toiseen, ja samoin sitä henkilökohtaista uskoa ja tapaa jolla ihmiset pelastuvat ikuiseen elämään. Toki kirja kertoo vielä hyvin paljon muutakin ihmistä kiinnostavaa, jättäen runsaasti tilaa myös lukijan omalle ajatustyölle.

Mistä voin hankkia Urantia-kirjan?

  • Urantia-kirjaa voi lukea netissä, lähes kaikilla käännetyillä kielillä. Samoin siellä on käytettävissä tehokkaita sanahakuun soveltuvia apuohjelmia.
  • Suomenkielinen äänikirja löytyy nettikirjan yhteydestä, Spotifyista ja on tilattavissa tältä sivustolta (linkki)
  • Kirjakaupat, elleivät jo omista kirjaa, voivat sellaisen hankkia.
  • Myös kirjastot, elleivät jo omista kirjaa, voivat sellaisen hankkia.
  • Urantia-säätiön Suomen toimistosta.

Kuka suojelee / kääntää / painattaa / jakelee Urantia-kirjaa?

Tekstin tekijänoikeudet omistaa Urantia-säätiö, joka on rekisteröity Chicagossa, Yhdysvalloissa. Säätiöllä on sivutoimisto myös Suomessa. Urantia-säätiö huolehtii kirjan alkuperäistekstin muuttumattomuudesta, kielikäännöksistä, kirjan painatuksesta ja jakelusta maailmanlaajuisesti.

Miten eri Urantia-organisaatiot eroaa toisistaan?

– Urantia-säätiö
– Suomen Urantia-seura, ja
– Kansainvälinen Urantia-yhdistys (UAI)

Urantia-säätiö huolehtii kirjan tekstin alkuperäisyyden säilyttämisestä, kielikäännöksistä, painatuksesta ja jakelusta ja kirjan myyntiin saattamisesta. Säätiöllä ei ole jäsenistöä, eikä se tavoittele taloudellista voittoa.

Suomen Urantia-seura ry. on lukijapalvelujärjestö, jonka Urantia-kirjan lukijat ovat itse muodostaneet. Sen tehtävä on palvella kaikkia Urantia-kirjan lukijoita. Seura julkaisee kirjoitelmia ja järjestää tilaisuuksia. Seuralla on jäsenistö, johon kaikki kirjan lukeneet voivat liittyä. Myös Urantia-seura (säätiön tavoin) on voittoa tavoittelematon järjestö.

Kansainvälinen Urantia-yhdistys (UAI) on kansallisten seurojen kattojärjestö. Sen jäsenistö on eri maissa toimivat kansalliset lukija-seurat, kuten esim. Suomen Urantia-seura ry. UAI järjestää mm. kansainvälisiä Urantia-kirjan lukijoiden konferensseja ja julkaisee kahta lehteä, joissa on lukijoiden kirjoituksia ympäri maailmaa.

Minkälainen konsensus Urantia-kirjan lukijoiden keskuudessa vallitsee?

Käytännössä yhteistyö ja erimielisyydet ovat aivan samalla tasolla, kuin missä tahansa ihmisten muodostamissa sosiaalisissa yhteisöissä; tässä suhteessa on tuskin mainittavaa eroa keskiarvoon. Sosiaaliset taidot on opittava, eivätkä ne hypähdä hengellisyyttä lukemalla. Mutta voisi sanoa, että edellytykset paremman oppimiselle ovat suotuisat, loppu on kiinni lähinnä itsestä – ja kärsivällisyydestä.

Mitä ovat Urantia-kirjan lukupiirit?

Nämä ovat lukijoiden omaa vapaaehtoistoimintaa. Urantia-seura ei näitä ryhmiä valvo, mutta rohkaisee kaikkia lukijoita osallistumaan johonkin ryhmään, tai perustamaan oman. Seura voi rajallisesti jopa tukea näiden toimintaa, esim. ilmoittamalla niiden yhteystietoja. Osallistuminen lukupiiritoimintaan on hyväksikoettu tapa kirjan opiskeluun, olitpa sitten vasta-alkaja, tai luet kirjaa jo 7:ttä kertaa. Ryhmä itse määrittelee oman toimintatapansa, mutta useat kokoontuvat esim. pariksi tuntia viikossa.

Urantia Book International School, UBIS

UBIS on kansainvälisen Urantia-säätiön ylläpitämä maksuton nettikoulu. Kursseja järjestävät kirjan lukijat toisilleen eri teemoista. Annettujen kysymysten pohtiminen tuottaa usein uuden näkökulman tuttuunkin tekstiin. Toistaiseksi tarjontaa on ollut vain englannin kielellä, mutta suomenkielistäkin on harkittu. Kieltä ei kannata pitää esteenä, sillä kurssiin ei sisälly tapaamisia, vaan opetus järjestetään Moodle-oppimisalustalla kirjoittaen. Kursseista suoriutuu käännösohjelmien avulla. Löydät UBISin täältä.

Edustan uskontoa X, voinko osallistua ja liittyä Urantia-seuraan?

Kyllä toki! On jopa hyvä, että Urantia-kirjan lukijat kuuluvat mahdollisimman monenlaisiin muihinkin yhdyskuntiin, järjestöihin, luottamustehtäviin, virkoihin ja vastuullisiin tehtäviin. Näin toimien he voivat omalla esimerkillään ja viisautta noudattaen viedä saamaansa ilmoitusta eteenpäin ja toteuttaa sitä käytäntöön.

Tekijänoikeudet, rekisteröidyt tavaramerkit ja tekstin lainaus.

Urantia-säätiö on määritellyt varaamiensa oikeuksien luvallisesta käytöstä seuraavaa:
Säätiön tekijänoikeuksien luvallinen käyttö