Kysymyksiä ja vastauksia kirjasta

Mistä Urantia-kirja kertoo?

Aihealue on laaja ja tietomäärä syvällistä. Mutta lyhyesti kerrottuna: maailmankaikkeuden rakenne ja hallinto, Luoja-ja jumaluuskäsitteet, elämämme tarkoitus, maapallomme historia, elämä maailmankaikkeudessa sekä filosofiasta, aidosta uskonnosta, jne. Lisäksi ilmoitus kattaa edellisen käänteentekevän ilmoituksen (eli Jeesuksen elämä ja opetukset) uudelleen esityksen hyvin paljon tarkempana kuin historiamme sitä tähän mennessä tuntee. Ihmisille annetuista Jumaluuden ja kosmologian ilmoituksista tämä on järjestyksessä viides, ensimmäisen tapahtuessa jo noin puoli miljoonaa vuotta sitten. Samoin tämä on ihmisille ensimmäinen koskaan kirjamuotoon puettu ilmoitus.  

Kirja haluaa tuoda selkeästi esiin myös Jumalan isyyden, siitä johtuvan poikauden ja ihmisten veljeyden käsitteet. Lisäksi se antaa ymmärtää, että maailmankaikkeus on todella hyvin järjestetty ja se on ystävällinen.

Kirjan sisältämät neljä osaa ovat:
1. Keskusuniversumi ja superuniversumit
2. Paikallisuniversumi
3. Urantian historia
4. Jeesuksen elämä ja opetukset

Yleisesti ottaen kirja näyttää tuntevan hyvin asioiden historian ja taustat, mutta kerrontatapa on silti täysin vapaa perinteisten käsityksiemme kahleista.

Kuka on kirjoittanut Urantia-kirjan?

Emme oikeastaan tiedä. Kirjan ilmestymistavan kaikkia yksityiskohtia ei ole paljastettu. Urantia-kirjan lukujen laatijat esitellään kirjassa erilaisten taivaallisten olentoryhmien edustajina. Näitä, ja lukemattomia muitakin olentoryhmiä kuvaillaan kirjassa niistä kertovissa omissa luvuissaan. Kirja sanoo olevansa “ihmiskunnalle annettu suuri kosmologinen ilmoitus, ensimmäinen sitten Jeesuksen jälkeisen elämän, jolla tulee olemaan käänteentekevää vaikutusta”. Aikajänne on tässä pitkä, mahdollisesti useita satoja vuosia. Tekstin laatijat eivät hypänneet suoraan ilmoitukseen, vaan sitä ennen huolehdittiin, että tekstiin on sisällytetty ihmisten jo aikaisemmin tuntemia korkeimpia hengellisiä käsityksiä, menneiltä vuosisadoilta ja vuosituhansilta. Ilmoituksellisessa sisältöosassa heillä oli tarkat rajoitteet siitä, mitä saa kertoa ja mitä ei saa kertoa. Näistä aiemmin annetuista ilmoituksista ja ilmoituksen rajoituksista on kerrottu mm. sivuilla 1007-1008 ja 1109.
   Perimätiedon mukaan kirjan osat I-III olisivat suurimmaksi osaksi vastauksia ihmisten (ns. Kontaktikomission ja Foorumin) taivaallisille olennoille esittämiin mahdollisimman haastaviin kysymyksiin, jota lähestymisprosessia kesti noin pari-kolme vuosikymmentä. Kerrotaan myös, että ilmoituksenantajat joutuivat esimerkiksi poistamaan tekstistä jotain kohtia vain siksi, että kukaan komission tai Foorumin jäsenistä ei kyennyt niitä silloin ymmärtämään, eli tällä prosessilla varmistettiin mm. kommunikoinnin sisältöä, tasoa ja viestien perille menoa. Samoin kerrotaan, että kirjan osa IV sisältö olisi annettu heille poikkeavasti valmiina ja kerralla, edellisten osien jälkeen. Kontaktikomissio (noin 5 hlö) ja Foorumi (osittain vaihtuva määrä ihmisiä, useita satoja) ovat historian tuntemia henkilöitä, mutta ilmoituksenantajat eivät viisaasti kyllä hyväksyneet kenenkään silloisen ihmisen nimeä liitettäväksi Urantia-kirjaan vain siksi, että he olosuhteista sattuivat olemaan prosessissa mukana, vaan he haluavat, että kirja puhuu itse omasta puolestaan. Kirjan kaikki teksti on ilmoituksenantajilta sellaisenaan. Lopulta komissio teki painatusta varten puhtaaksikirjoituksen ja tarkistuksen, ja kirja julkaistiin tätä varten perustetun säätiön toimesta v. 1955. Kirjasta ei odotettukaan mitään äkkisuosiota, ja esim. v. 1958 sitä myytiin vain kolme kappaletta.
   ‘Heijasteen 2000-4‘ artikkelissa yksi Kontaktikomission jäsenistä (William Sadler) kertoo omakohtaista kokemustaan tästä pitkästä ilmoituksen antoprosessista. Samoin on saatavana vihkonen ‘Erään ilmoituksen synty‘, jossa Mark Kulieke, toisen polven edustajana on kerännyt tietoa Urantia-lukujen syntyhistoriasta. Myöskin artikkeli ‘UAI Journalissa 2011-3‘ (C. Kendall), käsittelee samaa aihetta.

Mikä on Urantia-kirjan alkuperäiskieli?

Urantia-lukuja vastaanotti ryhmä yhdysvaltalaisia ihmisiä, USA:n Chicagossa, jossa he saivat sen omalla äidinkielellään, eli englanniksi. Voi silti pitää mahdollisena, että useimmat ilmoituksen antajista eivät itse pystyneet kommunikoimaan suoraan millään ihmisten kielellä, ja mitä todennäköisimmin kielitulkkaus ja tekstin muotoilu tapahtuikin ns. keskiväliolentojen toimesta. Keskiväliolennot ovat maapallon ainoita pysyviä asukkaita ja ihmisille näkymättömiä. Olemukseltaan he ovat lähellä ihmistä, mutta silti ei-materiaalisia ja lukumäärältään muuttumaton ryhmä: 10 992 olentoa. Ja vaikka he pysyvätkin näkymättömissä, he tuntevat silti ihmiset ja maapallon historian läheltä ja pystyvät kommunikoimaan myös monien hengellisten olentojen kanssa. Heistä kertoo laajemmin luku 77.
   Urantia-kirjan englanninkieltä on sanottu hämmästyttävän korkeatasoiseksi, jossa on kyetty hyödyntämään kielen potentiaalia laajasti, niin sanavalinnoissa, lauserakenteissa kuin ilmaisun rikkaudessa. Mutta kuten tiedämme, niin kielet muuttuvat jatkuvasti, ja 1900-luvun alkupuolen alkuperäistekstistä löytää jo ilmaisuja, jotka 2000-luvulla sanottaisiin ehkä jo vähän toisin. Mutta alkuperäistekstiin ei ole silti haluttu puuttua – se halutaan säilyttää täysin koskemattomana.
   Urantia-kirja sisältää myös joukon ns. uudissanoja, eli sanoja joita meillä ei ole koskaan ollut. Ilman näitä uusia sanoja tiettyjä asioita ei olisi pystynyt meille lainkaan kertomaan. Vain yhtenä esimerkkinä monista on sana “morontia”, joka on lyhyesti sanottuna aineellisen ja hengellisen eräs välimuoto, eli “morontian loimilanka on hengellinen, sen kudelanka on fyysinen” (9:2).

Mitä kirja sanoo jälleensyntymästä?

Kirja kieltää selkeästi, että ihmisen minuudella tai sielulla olisi mitään aiempaa olemassaoloa tai että hän syntyisi maapallolle uudelleen. Elämämme täällä lihallisessa hahmossa on kertaluontoista ja ainutlaatuista (esim. 1811:5). Kuoleman jälkeen ihminen kyllä “syntyy” uudestaan, mutta ei enää lihallisena, eikä vauvana eikä maapallolle, vaan ylösnousemus­maailmoissa uudessa hahmossaan. Samoin rajan taakse siirtyneiden ihmisten yhteydenotot maapallollamme eläviin ihmisiin ovat ehdottoman poissuljettuja mahdollisuuksia; jostain syystä sitä ei vaan sallita (esim. 1680:7).

Mitä Urantia-kirja sanoo UFOista?

Maailmankaikkeus kuhisee elämää, ja monimuotoisuudessaan se ylittää kaiken mielikuvituksemmekin. Mutta nykykäsityksen mukaisista UFO-ilmiöistä kirja ei kerro mitään (UFO-ilmiö syntyi vasta v. 1947). Henkiolennot voivat matkustaa itse tai toisen kuljettamana jopa moninkertaisellakin valon nopeudella, kun taas materiaalia voi kuljettaa vain alle valon nopeuden. Kirja mainitsee ilmiöinä myös dematerialisoinnin, antigravitaation, avaruusvahvuudet ja -voimat, pimeät gravitaatiosaarekkeet ja paljon, hyvin paljon muutakin. Loppumattomasta olemassaolon kirjosta huolimatta maailmankaikkeudessa löytyy yhteistäkin; mm. vettä on kosmoksessa kaikkialla! Tosin vesi ja happi eivät ole kaikille elämän edellytyksiä, niin kuin ne ovat meille täällä Urantialla.

Onko Helvettiä olemassa?

Ei ole. Urantia-kirjassa kadotuksen käsite on vain elämän loppumista, aivan kuin sitä elämää ei olisi koskaan ollutkaan. Hengellinen maailma ei tunne koston käsitettä, vaan oikeudenmukaisuuden puitteissa rakkaus ja armo menee niin pitkälle kuin mahdollista.

Mitä Urantia-kirja sanoo Raamatusta?

Sanaa Raamattu ei kirjassa esiinny, mutta monin paikoin kirja kyllä viittaa tuntemiimme ns. pyhien kirjoitusten kohtiin. Näihin lainauksiin viitatessaan kirja usein kuvaa ko. tekstin totuudellisuuden tai vääristyneisyyden määrää, ja ehkä sen syitäkin selittäen. Laajemmin tätä asiaa on käsitelty mm. ‘Heijasteen 2007-3’ ja ‘Heijasteen 2007-4’ kirjoituksissa.

Tuleeko maailmanloppua?

Ei tule. Luonnolliset vaikeudet ja monet katastrofitkin kuuluvat elämäämme, mutta planeetalle juurrutettua elämää ei päästetä koskaan sammumaan. Aikakausia toisensa jälkeen tulee kulumaan, mutta kaikkien evolutionaaristen maailmojen päämäärä on lopulta saavuttaa pitkälle kehittynyt Valon ja Elämän status.

Mikä maailman uskonnoista on kirjan mukaan se oikea?

Urantia-kirja käsittelee monia maailman uskontosuuntia, ja yleensä se esittelee kustakin niiden parhaan puolen, eli sen mikä niissä on totta ja hyvää. Mikään nykyisistä uskonnoista ei ole täydellinen, mutta tärkeimpänä kaikista uskonnoista kirja pitää ihmisen henkilökohtaista uskoa ja -uskontoa, jota paraskaan uskontoinstituutio ei voi korvata. Silti parempi, että ihmisellä on jokin uskonto kuin ei mitään.

Mikä on syntiä?

Syntiä ei ole sääntöjen, tapojen, lakien tai välttämättä edes omantunnonkaan vastainen toiminta. Yhteiskunnalla on oikeutetut norminsa, mutta ne eivät määrittele syntiä. Syntiä on vasta Jumalan tahdon vastainen toiminta, ja vielä niin, että on toiminut tässä tietoisesti ja tahallisesti. Syntiä ei voi periä, eikä sitä voi tehdä vahingossa tai tietämättään. Väärintekemistä on useaa astetta: on potentiaalista pahaa, erehtymistä (tietämättömyyttä), syntiä ja paatumusta. Paatuneisuutta tulee, kun syntiä valitaan yhä uudestaan ja uudestaan, jolloin henkilö alkaa kadottaa persoonallisuutensa hallintaa, ja kyky anteeksiannon haluamiseen ja vastaanottamiseen loittonee. Ei kuitenkaan ole olemassa syntiä, jota Jumala ei haluaisi ja kykenisi antamaan anteeksi. Raja on vain ihmisen omassa vastaanottokyvyssä.

Mitä Urantia-kirja sanoo syntien sovituksesta?

Sovitusoppi on kirjan mukaan lähes käsittämätön, jopa järjenvastainen ajatus, ja sellainen antaa irvokasta kuvaa kaikkivaltiaasta rakkauden Jumalasta (75:9). Tällainen oppi pohjautuu muinaiseen primitiiviseen jumalkäsitykseen. Ristinkuolemassa ei ollut mitään, mitä Isä olisi vaatinut, vaan ainoastaan sitä, mitä Jeesus niin auliisti antoi, ja mitä hän ei suostunut välttämään (2019:4). Tässä hän pääsi kokemaan ihmiselämän todellisuutta täysimääräisesti, joka vastaavasti antoi hänelle suunnattomasti lisää kykyä ymmärtää ihmisten moninaisia tunteita ja vaikeuksia. Ristinkuolemassa suurta ei ollut kuoleman tosiasia, vaan paremminkin se suurenmoinen tapa, jolla hän kuoleman kohtasi ja se verraton henki, jossa hän sen teki (2017:7). Se, miksi Jeesuksen kerrotaan ristillä sanoneen “Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit”, tulee 22. Psalmin sanoista, ja siitä tapahtumasta kerrotaan tarkemmin kirjan sivulla 2010:4. Kirjassa mainitaan myös, että ”Jeesuksesta tehtyjä kuvia ei voi kuin suuresti valittaa. Näillä Kristusta esittävillä maalauksilla on ollut turmiollinen vaikutus nuorisoon – – ” [1590:1].

Ovatko ihmiset tasa-arvoisia? (Esim. hengellisesti/fyysisesti, miehet ja naiset, vähemmistöt jne.)

”Jumala ei katso ihmiseen”. Jumalan edessä ja hengellisesti katsoen kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Kehittyvän maailman sivistyneisyysaste mitataan mm. sillä, miten hyvin naiset ovat saavuttaneet tasa-arvoisuuden miehiin. ”Ainoat maailmat, joissa sosiaalisia kerrostumia ei esiinny, ovat kaikkein alkeellisimmat ja kaikkein edistyneimmät maailmat” [792:5]. Fyysinen perimä ja elinolosuhteet voivat ihmisillä olla – ja ovatkin – epätasa-arvoisia, mutta sen vaikutus on ajallisuudessa kovin lyhytaikainen, eikä se jatku enää täältä lähdettäessä. Vähemmistökysymykset eivät suoranaisesti kuulu Urantian aihepiiriin, koska ne ovat paremminkin kehittyvän yhteiskunnan sosiaalisia ja poliittisia ratkaistavia asioita. Mutta sitä kirja pitää kyllä tärkeänä, että meitä ihmisiä kasvatetaan erilaisuuden näkemiseen, hyväksymiseen ja suvaitsevaisuuteen. Tämä oli esimerkiksi yksi niistä syistä, miksi mm. ihmisrodusta haluttiin meillä kehittyvän useita eri värejä (kuten punainen, keltainen, sininen, indigo, jne.) (esim. 726:2-7)

Jeesuksen opetukset

Jeesuksen opetukset olivat edellinen käänteentekevä ilmoitus maailmallemme, ennen Urantia-lukuja. Mutta koska hänen opetuksensa ovat ajan saatossa säilyneet huonosti ja osittain vääristyneetkin, ja ne koettiin silti arvokkaaksi oppaaksi vielä nykyajallekin, niin Urantia-lukujen yhteyteen saatiin Jeesuksen opetuksista kattava uudelleenesitys, muotoiltuna nykyajan ihmisen ajattelutavan mukaisesti. Esityksen olivat koonneet Urantialla vakinaisesti asuvat Keskiväliolennot. Siinä kuvataan mm. miten “Jeesus toi uskonnon filosofian taivaasta alas maan päälle. Hän toi julki sielun perustarpeet tavalla, jossa kuvastui uusi ymmärrys ja uusi rakkauden lahjaksi antaminen.” (Luku 159/5, Jeesuksen uskonnon positiivinen luonne, s.1771).

Kolminaisuusoppi

Urantia-kirja laajentaa nykyistä kolminaisuuskäsitettämme huomattavasti, esittäen monia erilaisia kolminaisuuksia ja kolmiyhteyksiä. Tuntemamme Paratiisin-Kolminaisuus pitää sisällään kolme ikuista Jumaluuden persoonaa: Universaalinen Isä, Iankaikkinen Poika ja Ääretön Henki. Jeesus ja Pyhä Henki eivät ole osa Paratiisin-Kolminaisuutta. Urantia-kirjan mukaan Jeesus on Universaalisen Isän ja Iankaikkisen Pojan personoima poika ja on meidän paikallisuniversumimme Nebadonin luoja ja hallitsija, joka edustaa meille käytännössä Universaalista Isää. Pyhä Henki taas on Paratiisin Äärettömän Hengen tyttären, Luovan Hengen hengellinen yhteyspiiri, joka toimii meidän paikallisuniversumissamme, vähän samaan tapaan kuin Totuuden Henki, joka on Luoja-Poikamme (Jeesuksen) vuodattama Henki.
   Kolminaisuusoppia esiintyi maailmassa jo ennen Jeesuksenkin aikaa, mutta vain harvat siitä paljonkaan ymmärsivät. Jeesus puhui kolminaisuudesta lähinnä vain apostoleilleen, mutta heidän syvälle juurtunut uskonsa ainoaan jumalaan, Jahveen, esti heitä täysin sitä ymmärtämästä.

Ihmisten kärsimys

Isä ei lähetä kärsimystä mielivaltaisena rangaistuksena väärintekemisestä eikä Isä tarkoituksellisesti kiusaa lapsiaan. Ihmisen ei tulisi syyttää Jumalaa kärsimyksistä, jotka ovat hänen valitsemansa elämäntavan luonnollinen seuraus. Luonnon katastrofit, ajallisuuteen kuuluvat onnettomuudet ja muut tuhoisat tapahtumat eivät ole jumalallisista tuomioista johtuvia vitsauksia tai Kaitselmuksen lähettämiä salaperäisiä koettelemuksia. Ihmisen ei tulisi valittaa kokemuksista, jotka kuuluvat osana elämään, sellaisena kuin sitä tässä maailmassa eletään. Isän tahto on, että kuolevainen ihminen työskentelee sinnikkäästi ja johdonmukaisesti kohentaakseen omaa tilaansa maan päällä. Järkevä uutteruus antaisi ihmiselle mahdollisuuden päästä suurimmasta osasta hänen maista kurjuuttaan (otteita sivulta 1661:5).
   Eikä ihmisten täällä kokemat kärsimykset ei ole pelkästään huono asia. Urantia-kirjan kuvatessa muuaita taivaallisia, jo syntymästään asti täydellisiä olentoja, kertoo miten “he kadehtivat ihmisiä”, jotka ovat saaneet kokea epätäydellisyytta. Samalla kirja toteaa, että “kosmoksen suurin kärsimys on, ettei ole koskaan kärsinyt. Kuolevaiset oppivat viisautta vain kokemalla koettelemuksia”. Ja lisäksi: universumissa kokemus on asia, jota mikään ei voi korvata.

Evoluutio

Evoluutio saattaa olla hidasta, mutta se on erehtymättömän tehokasta, ja saavuttaa aina tavoiteensa. “Jumalan myllyt pyörivät hitaasti”. Evoluutio on aina päämääräistä, johtuen Elämänkantajien, fyysisten valvojien ja auttajahenkien toiminnasta. Kuolevaisten olemassaolo suunniteltiin älyperäisesti eikä orgaaninen evoluutio ole sattumaa. Maailmankaikkeuden tunnussana on edistys.

Kuoleman jälkeinen elämä

Kun ihminen haluaa ikuista elämää, hänet tullaan herättämään kuolleista tietyn ajan jälkeen. Tämän väliajan ihminen on täysin tiedoton, eikä niin ollen tiedosta myöskään ajan kulkua. Väliaika on tyypillisesti kolmesta päivästä useaan tuhanteen vuotta, jolla nyt ei sinänsä ole merkitystä.
   Ihminen saa uuden ruumiin, joka on aineeltaan morontiaa, eli aineellisen ja hengellisen välimuotoa, eikä siinä ole enää mies- tai nainen -sukupuolta. Maisesta elämästään ihminen muistaa suoraan niitä asioita, joilla on ollut hengellistä arvoa. Alussa elämä on suunnilleen sellaista kuin se oli täällä maapallolla, eikä ihmiselle tullut muuta lisää kuin eloonjäämisen kokemus. Mutta sitten alkaa loputon edistyminen ja asteittainen hengellistyminen kohti täydellisyyttä, ja lähes tulkoon suunnattoman pitkä tie kohti Paratiisia, jossa voi lopulta kyetä tunnistamaan ja nähdä Jumalan “kasvoista kasvoihin”. Eikä tie suinkaan lopu siiihen, vaan sitten avautuu yhä uusia ja loputtomia tehtäviä …

Elämää avaruudessa

Maailmankaikkeus on täynnä elämää ja Urantia-kirja kertoo elämän ja asuttujen planeettojen määrän koko ajan lisääntyvän. Tällä hetkellä elämä keskittyy ikuiseen Keskusuniversumiin ja sitä ympäröivään seitsemään Superuniversumiin, joita kutsutaan yhdessä Suuruniversumiksi. Elämää esiintyy eri muodoissa ja hyvin erilaisilla planeetoilla. Oma planeettamme on kuitenkin kokonsa puolesta ja etäisyytensä suhteen aurinkoon ideaalinen elämän ylläpitämiseen. Keskimäärin joka kymmenennellä auringolla on sellainen planeetta, jossa on älyllistä elämää. Myös ulkoavaruuden miljoonat kehittyvät galaksit tulevat olemaan jonain kaukaisuuden hetkenä täynnä elämää.
    [Luvusta 12, Universumien Universumi:] “Suuruniversumi on nykyinen organisoitu ja asutettu luomistulos. Se koostuu seitsemästä superuniversumista, joiden yhteenlaskettu evolutionaarinen potentiaali on noin seitsemänbiljoonaa asutettua planeettaa, ellei keskusluomuksen ikuisia sfäärejä oteta lukuun. Mutta tähän varovaiseen arvioon ei ole sisällytetty arkkitehtonisia hallintosfäärejä, eikä se kata organisoimattomien universumien etäisiä ryhmiä. Suuruniversumin tämänhetkinen repaleinen reuna, sen epätasainen ja keskeneräinen äärialue, yhdessä koko tavattoman epävakaisen astronomisen tilan kanssa, panevat tähtientutkijamme uskomaan, että seitsemän superuniversumiakin ovat nykyisellään vielä keskeneräisiä.”
    [Luvusta 49, Asutut maailmat:] “Kaikki kuolevaisten asuttamat maailmat ovat alkuperältään ja luonteeltaan evolutionaarisia. Nämä sfäärit ovat ajallisuuden ja avaruuden kuolevaissukukuntien taimitarha ja niiden kehityksen kehto. – – -Kaikki planeetat eivät sovellu kuolevaiselollisuuden tyyssijaksi. Pienet planeetat, joiden pyörähdysnopeus akselinsa ympäri on suuri, ovat täysin sopimattomia elämän kasvuympäristöksi. Keskusaurinkoa kiertävät planeetat ovat useissa Satanian fyysisissä järjestelmissä asuinpaikoiksi liian suuria; niiden suuri massa tuo mukanaan musertavan painovoiman. Monilla näistä suunnattoman suurista sfääreistä on satelliitteja, joskus puoli tusinaa tai enemmänkin, ja nämä kuut ovat usein kooltaan hyvin lähellä Urantian kokoa, joten ne ovat asutuksen kannalta lähes ihanteellisia.”

Uskonnot

Tunnettuja uskontoja ja niiden eri lahkoja on maapallolla lukemattomia. Laajimmalle levinneitä ovat kristinusko, islam ja hindulaisuus. Uskonnot voidaan lajitella Urantia-kirjan mukaan neljään tyyppiin; kehitysuskonto, ilmoituksen kautta saatu uskonto, sekoitus kehityksen ja ilmoituksen avulla muotoutuneesta uskonnosta, sekä ihmisen filosofisen ajattelun pohjalta muodostetut teologiset opit ja järjen luomat uskonnot. Kirjassa arvostetaan kaikkia uskontoja, jotka kurottautuvat Jumalaa kohti, mutta suurimpana kaikkien joukossa pidetään ihmisen omaa henkilökohtaista uskonkokemusta ja Jumalasuhdetta.
    [Luvusta 103, Uskonnollisen kokemuksen reaalisuus:] “Jokainen ihminen määrittelee uskonnon todellisuudessa siinä muodossa, miten hän itse kokemukseen pohjautuvasti tulkitsee niitä jumalallisia virikkeitä, jotka nousevat hänen sisimmässään olevasta Jumalan hengestä. – – – Vaikka uskonnossasi onkin kysymys henkilökohtaisesta kokemuksesta, on sangen tärkeää, että sinuun vaikuttaa tietoisuus siitä, että on olemassa suuri määrä muita uskonnollisia kokemuksia (muiden ja erilaisten kuolevaisten toisistaan poikkeavat tulkinnat), jotta voisit estää uskonnollisen elämäsi muuttumisen minäkeskeiseksi — rajoittuneeksi, itsekkääksi ja epäsosiaaliseksi.”

Mikä on virallinen tulkinta Urantia-kirjan tekstin sisältöön?

Ei ole olemassa tahoa, jolla olisi muita oikeampi tai jokin virallinen tulkinta kirjan sisällöstä! Edes Urantia-järjestöt eivät ole tässä asiassa yhtään sen auktoriteettisempiä kuin kirjan muutkaan lukijat. Kaikki voivat esittää omaa tulkintaansa ja keskustella näistä asioista lukuisissa eri foorumeissa, esim. Suomen Urantia-seuran ylläpitämällä keskustelupalstalla.

Ketkä lukevat Urantia-kirjaa?

Urantia-kirjaa lukevat yhtä hyvin monet oppineet tiedemiehet kuin myös koulusivistystä vaille jääneet maallikotkin; samoin lukijoiksi on tullut ihmisiä kaikista maailman uskontokunnista ja roduista kuten myös Luojastaan vielä tietämättömiä tai sitä epäilleitä ateistejakin. Yhteisenä piirteenä heillä kaikilla on kuitenkin ollut varaukseton halu tietää yhä enemmän perimmäisten totuuksien alkulähteistä, johon Urantia-kirja tarjoaakin ihmiselle mitä ehtymättömimmän lähteen, kuvatessaan sitä ikuista, muuttumatonta, elävää ja alati paljastuvaa kosmista totuutta ja viisauden lähdettä, joka muovaa universumien universumia aikakaudesta toiseen, ja samoin sitä henkilökohtaista uskoa ja tapaa jolla ihmiset pelastuvat ikuiseen elämään. Toki kirja kertoo vielä hyvin paljon muutakin ihmistä kiinnostavaa, jättäen runsaasti tilaa myös lukijan omalle ajatustyölle.