Sota, demokratia ja nationalismi

Artikkelissa oleva viesti on vuodelta 1943 ja käännös julkaistu Heijasteessa 1/2002. Sanoma sopii valtavan hyvin ajan henkeen ja kuten Seppo Kanerva johdannossa toteaa, niin viesti ihmiskunnalle on melkoisen kova. Viesti on annettu keskellä toista maailmansotaa Yhdysvalloissa Urantia-kirjan tekstien vastaanottajille. Todettakoon, että tyylillisesti teksti on hyvin samanlaista kuin Urantia-kirjassa. Kertoja tietää, mikä on pitkällä aikavälillä oikeaa kehitystä ja mikä ei.

Read More

Miten Urantia-kirja sai alkunsa?

Mark Kuliekin “Erään ilmoituksen synty” on mielenkiintoista luettavaa niille, joita kiinnostaa Urantia-kirjan alkuvaiheet. Tosin lienee hyvä muistuttaa, että hyvää teosta ei arvioida sen kirjoittajan mukaan, vaan tekstin. Urantia-kirjankaan tuottamiseen liittyvään tarinan ei saisi antaa liiaksi vaikuttaa. Anna Urantia-kirjan tekstin puhua.

Read More

Avaimet onnellisuuteen: Frank Martelan kirjojen ja Urantia-kirjan opetusten erot ja yhtäläisyydet

Photo by D Jonez on Unsplash

Luettuani Frank Martelan erinomaiset kirjat Valonööri ja Elämän tarkoitus, nousi mieleeni pohtia niiden sanomaa suhteessa Urantia-kirjan opetuksiin. Huomasin nimittäin niiden resonoivan, mutta myös herättävän ristiriitaisia ajatuksia. 

Tämä kirjoitukseni kuvaa painotetummin omaa tutkimusmatkaani Urantia-kirjan sanomaan, kuin pyrkii Martelan näkemysten syvälliseen analysointiin. Olen varma, että tulkitsen Martelan huomioita puutteellisesti. Pahoittelut siitä jo näin aluksi. 

Read More

Rukoilu on legit

Luin lehdestä jutun nuorison käyttämästä kielestä. Legit ei enää tarkoitakaan legitiimiä, vaan mahtavaa. Juttu oli hyvä muistutus tarpeesta tarkastella käyttämäämme kieltä, mikä koskettaa mielestäni erityisen paljon uskonnollisuuteen ja hengellisyyteen liittyviä termejä. Rukoilu lienee erinomainen esimerkki termistä, jonka jokainen meistä ymmärtää omalla tavallaan.

Rukoilu ei sanana herätä minussa erityisen positiivisia tunteita. Se ei omakohtaisesti energisoi, eikä saa aikaan mitään lämmintä turvallisuuden tunnetta. Se vertautuu ajatuksissani tietynlaiseen kaavamaisuuteen tai vanhakantaiseen kirjeen kirjoittamiseen. Suoraan sanottuna en haluaisi edes käyttää sanaa siinä tarkoituksessa, mitä seuraavaksi kuvaan. On kuitenkin melko mahdotonta keksiä toista yhtä napakkaa sanaa.

Read More

Jokainen joutuu etsimään oman totuutensa

Muistan hyvin ensimmäisen koulupäiväni. Äiti ei päässyt viemään minua kouluun, koska lehmä poiki juuri kaksosvasikat. Tunsin olevani itsenäinen koululainen, kun osasin mennä kouluun ilman saattajaa. Oloni oli turvallinen. Isoäiti sanoi, että enkelit ovat aina lasten mukana, ja erityisesti silloin, kun elämässä käynnistyy uusia asioita.

Opettajasta tuli heti tärkeä. Hän omistautui työlleen. Tuntui, että hän oli valinnut ammattinsa sydämellään. Koulu sijaitsi ison metsän kupeessa. Usein oppitunnit pidettiin luonnossa, mikä oli hauskaa ja inspiroivaa. Opettaja oli vahvasti läsnä ja huomioi kaikki oppilaat tasapuolisesti. Myöhemmin huomasin, että hänellä oli häivähdys Jeesuksen tavasta opettaa.

Read More

Jeesus kannustaa jokaista meitä muodostamaan oman suhteensa taivaan isään

Jeesuksen elämää ja siitä ammennettaviaat oppeja korostetaan sekä kristinuskossa että Urantia-kirjassa. Urantia-kirjan neljäs osa kuvaa Jeesuksen elämää seikkaperäisesti.

Olen kysynyt itseltäni ja tuttaviltani, mitä he korostaisivat Jeesuksen elämästä. Esille on tullut kauniita ja ihanteellisia piirteitä, kuten armollisuus, ystävällisyys ja lähimmäisen rakkaus. Mitä voimme oppia niistä Jeesuksen uskon ja esimerkin avulla? 

Read More

Miten saavuttaa onnellisuus Dalai Laman ja Urantia-kirjan opetusten mukaan?

CC-BY-SA-4.0

Onnellisuuden taito -kirjassa käsitellään hienosti Dalai Laman opetuksia siitä, kuinka mielen kouluttaminen ja myötätunnon kehittäminen ovat tärkeimmät työkalut onnellisuuden saavuttamiseksi. Pelkkä halujen tyydyttäminen voi tuottaa lyhytaikaista mielihyvää, mutta harvoin pysyvää onnellisuutta. Dalai Laman mukaan onnellisuus ei ole riippuvaista ihmisen ulkopuolella olevista asioista.

Myös Urantia-kirjan opetukset lähtevät siitä, että onnellisuus on sisäsyntyistä. Onnellisuutta ei voi kokea yksinäisyydessä, koska ihmistä ei ole tarkoitettu eristyksiin. 

Read More

Miten Jeesus rohkaisi alakuloista nuorukaista?

Luonto

Jeesus kävi pitkän keskustelun erään pelokkaan ja alakuloisen nuoren miehen kanssa. Nuorukainen oli etsiytynyt kukkuloiden yksinäisyyteen löytämättä lohdutusta ja rohkeutta tovereidensa seurasta. Hän oli avuton ja alemmuudentuntoinen.

Read More

Miksi Jumala sallii hyvän ja pahan?

“Jos Jumala on loputtoman hyvä, miten hän voi sallia, että me kärsimme pahan aiheuttamista murheista; ja kuka ylipäätään luo pahan?”

Read More