Miten saavuttaa onnellisuus Dalai Laman ja Urantia-kirjan opetusten mukaan?

CC-BY-SA-4.0

Onnellisuuden taito -kirjassa käsitellään hienosti Dalai Laman opetuksia siitä, kuinka mielen kouluttaminen ja myötätunnon kehittäminen ovat tärkeimmät työkalut onnellisuuden saavuttamiseksi. Pelkkä halujen tyydyttäminen voi tuottaa lyhytaikaista mielihyvää, mutta harvoin pysyvää onnellisuutta. Dalai Laman mukaan onnellisuus ei ole riippuvaista ihmisen ulkopuolella olevista asioista.

Myös Urantia-kirjan opetukset lähtevät siitä, että onnellisuus on sisäsyntyistä. Onnellisuutta ei voi kokea yksinäisyydessä, koska ihmistä ei ole tarkoitettu eristyksiin. 

“Onnellisuus ja ilo kumpuavat sisäisestä elämästä. Et voi tuntea oikeata iloa, jos olet vain omissa oloissasi. Yksinäisyydessä eletty elämä on onnellisuudelle kohtalokasta. Yksinpä perheet ja kansakunnatkin nauttivat elämästä enemmän, jos ne jakavat sen toisten kanssa”

Urantia-kirja 111:4.7 

Dalai Lama ohjaa työstämään omaa mieltä samoin kuin Urantia-kirjakin rohkaisee kuuntelemaan omaa sisintä. Urantia-kirjan mukaan emme tuolloin kuuntele vain omia ajatuksiamme. Läsnä on myös  Jumalan sinulle antama jumalkipinä ja yksilöllinen kumppani, jota Urantia-kirjassa kutsutaan “ajatuksensuuntaajaksi”. Sen yksi keskeinen tehtävä on auttaa meitä kasvamaan. 

“Pystytkö todellisuudessa edes tajuamaan, mitä oikeastaan merkitsee se, että sisimmässäsi on Suuntaaja? Käsitätkö todellakaan, mitä se merkitsee, että teillä on sisimmässänne asuva […] Jumaluuden, Universaalisen Isän, absoluuttinen osanen?”

Urantia-kirja 107:4.7

Kaikkien meidän keskusteluyhteys ja keskustelut Isän kanssa ovat henkilökohtaisia. Meidän kaikkien tulisi kunnioittaa sitä tosiasiaa ja ymmärtää, että yksilöiden hengelliset kokemukset eroavat. Yhteistä on, että meidän kaikkien tulisi herkistää ja vahvistaa hengellistä yhteyttämme, joko yksin tai yhdessä muiden kanssa. Sisäinen ajatuksensuuntaajan ääni voi auttaa meitä ymmärtämään yhä paremmin totuutta, kauneutta ja hyvyyttä. Mielen kouluttamisessa pyrkimyksenä pitäisi olla hengellinen kasvu. Ymmärryksen tuloksena voi olla kasvavaa onnellisuutta ja myös laajempaa hyvinvointia. 

“Terveys, mielenterveys ja onnellisuus ovat totuuden, kauneuden ja hyvyyden yhdentymiä, siten kuin ne sekoittuvat ihmisen kokemuksessa”

Urantia-kirja 2:7.11

“Onnellisuus seuraa totuuden tunnistamisesta, koska totuuden mukaan voidaan toimia, se voidaan elää. Pettymys ja murhe ovat erheen seuralaisia, […]. Jumalallisen totuuden tuntee parhaiten siitä, että siinä on hengellinen tuntu.”

Urantia-kirja 2:7.6

“Terveydestä ja mielenterveydestä ihmisellä on paljon ymmärrystä, mutta onnellisuudesta hän ei ole itse asiassa oivaltanut paljonkaan. Syvin onnellisuus kytkeytyy erottamattomasti hengelliseen edistymiseen. Hengellinen kasvu tuottaa kestävää iloa; rauhaa, joka käy kaiken ymmärryksen yli.”

Urantia-kirja 101:4.3

Miksi sitten ihmiset, jotka eivät usko Jumalaan, kuitenkin tuntevat onnellisuutta? Voisiko olla niin, että ihmisen henkinen kasvu itsessään tuottaa onnellisuuden hedelmiä; myös ilman julistettua uskoa Jumalaan? Oletan, että edellytyksenä on pyrkimys ihmisystävällisyyteen eli myötätuntoon. Onnellisuus kumpuaa myötätunnosta.

Dalai Laman mukaan myötätunnon pitäisi olla tulos, kun ihminen alkaa ymmärtämään hyvyyttä, totuutta ja kauneutta. Myötätunnon pitäisi olla perusominaisuus niille, jotka aidosti uskovat meidän kaikkien olevan yhden ja saman Jumalan luomia. Olemme tällöin käytännössä saman rakastavan Isän lapsia ja keskenämme veljiä ja sisaria. Isän tahto lienee, että tulemme keskenämme toimeen ja ymmärrämme myötätuntoisesti toisiamme.

Onnellisuuden löytämiseksi Dalai Lama ja Urantia-kirja kannustavat samaan: keskustele sisimpäsi kanssa ja kasvata myötätuntoa.

One thought on “Miten saavuttaa onnellisuus Dalai Laman ja Urantia-kirjan opetusten mukaan?

  1. Kiitos Jukka.
    Upea kirjoitus/läpileikkaus siintä mitä oikea onnellisuus on.
    Se on elämisen taitoa, kun vähä kerrallaan oppii sisäistämään todellisen onnellisuuden.
    Sen onnellisuuden jolla on ikuisuusmerkitystä.

Leave a Reply

Your email address will not be published.